Co to jest schemat kolorów z dzielonym komplementarnym?

Andrés Nieto Porras / CC-BY-SA 2.0

Podział-dopełniający schemat kolorów łączy jeden kolor bazowy z dwoma kolorami bezpośrednio sąsiadującymi z jego przeciwległym lub uzupełniającym kolorem, a nie z samym kolorem dopełniającym. Ma to na celu uzyskanie silnego kontrastu wizualnego przy mniejszym napięciu niż standardowa dopełniająca kolorystyka.Jeśli kolor bazowy byłby na przykład zielony, kolory dopełniające się podzielone byłyby czerwono-pomarańczowe i czerwono-fioletowe, a nie bezpośrednie uzupełnienie czerwieni. Alternatywnie, jeśli kolor bazowy byłby czerwony, wówczas elementy dopełniające podzielone byłyby niebiesko-zielone i żółto-zielone, a nie zielone.

marki chleba o niskiej zawartości sodu

Istnieje 12 możliwych odmian schematu kolorów uzupełniających, z których każda składa się z trzech kolorów w sposób opisany powyżej.