Jaka jest różnica między magnesem trwałym a tymczasowym?

Hitchster/CC-BY 2.0

Magnes trwały to taki, który zachowuje swoje właściwości magnetyczne przez długi czas. Magnes tymczasowy utrzymuje swój magnetyzm tylko w polu magnetycznym wytwarzanym przez magnes trwały lub prąd elektryczny.Materiały, z których wykonane są magnesy trwałe, nazywane są materiałami magnetycznie twardymi i zazwyczaj składają się z żelaza, niklu, kobaltu i niektórych stopów ziem rzadkich. Po namagnesowaniu materiały te mają tendencję do utrzymywania magnetyzmu przez długi czas. Materiały tworzące magnesy tymczasowe są znane jako miękkie materiały magnetyczne i składają się z materiałów takich jak wyżarzone żelazo. Główną różnicą między twardymi i miękkimi materiałami magnetycznymi jest ich koercja lub próg, jaki musiałoby przekroczyć zewnętrzne pole magnetyczne lub elektryczne, aby rozmagnesować materiał. Materiały magnetycznie twarde mają znacznie wyższą koercję niż materiały magnetycznie miękkie.