Jak sprawdzić liczby rzutów dla Indian Cherokee?

MyLoupe/Universal Images Group/Getty Images

Numery kart Cherokee można znaleźć w zakładce „Dawes Roll” na stronie internetowej United States National Archives, znajdującej się pod adresem archives.gov. Cherokee są jednym z pięciu liczonych narodów rdzennych Amerykanów. Na stronie internetowej znajdują się również numery rolek Choctaw, Creek, Seminole i Chickasaw.W 1893 r. Komisja Dawesa otrzymała zadanie przekształcenia grup rdzennych Amerykanów, znanych jako „Pięć Cywilizowanych Plemion”, z systemu gruntów należących do gminy do planu z prywatnymi parcelami. Oznaczało to, że ziemia poprzednio należąca do plemion była dzielona na mniejsze działki i przekazywana jednostkom. Aby sprawiedliwie podzielić ten majątek, komisja próbowała stworzyć pełny spis ludności pięciu plemion.

japoński typ systemu gospodarczego

Proces ten był obarczony kwestiami, od nieufności wobec rządu USA po to, co stanowiło przynależność do plemienia. Kontrowersje wywołały wykluczenie „wyzwoleńców”, byłych niewolników, którzy byli własnością plemion, ale wyzwolonych po wojnie secesyjnej. Wcześniej ta grupa była uważana za część większego plemienia. Nieporozumienia dotyczące planu przydziału prowadzą do tego, że wielu „Wyzwolonych” i ich potomków jest pomijanych w końcowej liczbie rzutów. Uniemożliwiło im to czerpanie korzyści z wypłat finansowych i rozproszenia ziemi oferowanych przez rząd.