Jak oceniasz wartość noży antycznych?

Susie Cushner/Digital Vision/Getty Images

Aby określić wartość antycznego noża, najpierw zrób wyraźne zdjęcia jako dokument do celów ubezpieczeniowych i prześlij go do usług wyceny online. Dowiedz się o pochodzeniu noża, m.in. skąd pochodzi i od kogo został odziedziczony.



Znajdź przewodnik zbierania noży, aby uzyskać informacje o nożu, lub znajdź magazyn, który o tym wspomina. Wielu przewodników oferuje usługi, w których ludzie mogą przesyłać zdjęcia swoich noży w celu uzyskania bezpłatnych wycen.

Znajdź targi broni i noży z ekspertami, którzy potrafią dokładnie ocenić noże. Czasami ekspert może złożyć ofertę zakupu przedmiotu lub wymienić go na inny przedmiot o tej samej wartości. Poproś więcej niż jednego eksperta o ocenę, aby upewnić się, że szacunki są dokładne.

Jeśli nóż ma wybitą nazwę producenta, a firma nadal istnieje lub została zakupiona przez inną istniejącą firmę, skontaktuj się z producentem. Znajdź lokalnego kolekcjonera noży i poproś go o opinię lub skontaktuj się z lokalną społecznością historyczną. Niektórzy kolekcjonerzy noży często odwiedzają również internetowe fora dyskusyjne, na których możesz zamieszczać zdjęcia swoich noży, a aukcje internetowe mogą pokazać, ile warte są noże takie jak Twój.