Czy 1 mililitr równa się 1 gramowi?

Jeden mililitr równa się 1 gramowi tylko wtedy, gdy gęstość cieczy wynosi 1 gram na mililitr. Najczęstszą substancją, która ma 1 gram na mililitr, jest woda. Mililitr jest jednostką objętości stanowiącą jedną tysięczną litra, która jest podstawową metryczną jednostką objętości. Gram to metryczna jednostka masy odpowiadająca jednej tysięcznej kilograma.zobacz rasę psa wybieganego na miejscu

Gęstość to miara zwartości substancji, która jest obliczana jako masa na jednostkę objętości. Jednostki gęstości obejmują kilogramy na metr sześcienny, funty na stopę kwadratową i kilogramy cieczy na litr. Gęstość to również ilość na jednostkę długości, powierzchni lub objętości, na przykład liczba drzew na akr. Jeden gram to 0,035 uncji, a 1 mililitr to 0,2 łyżeczki.

Oprócz 1 grama na mililitr, inne właściwości chemiczne wody obejmują jej wysoką gęstość w temperaturze 4 stopni Celsjusza, budowę dwóch atomów wodoru na jeden atom tlenu oraz jej zastosowanie jako regulatora ciepła w wielu procesach chemicznych. Woda służy jako rozpuszczalnik kwasów i zasad do tworzenia jonów wodorotlenowych i hydroniowych w roztworze. Lód jest mniej gęsty niż woda i dlatego unosi się na powierzchni wody. Temperatura zamarzania wody wynosi 32 stopnie Fahrenheita, czyli 0 stopni Celsjusza.